Εργαστήριο Παραδοσιακών Υποδημάτων
Χειροποίητα Παραδοσιακά Παπούτσια, Τσαρούχια, Παπούτσια Χορού & Μπότες

Ταυτότητα Επιχείρησης

Επωνυμία: ΚΟΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Αντικείμενο εμπορίας: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
Νόμιμος εκπρόσωπος: ΚΟΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
Α.Φ.Μ.: 041627175
Δ.Ο.Υ.: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 018761231000
Έδρα: Μεγάλου Αλεξάνδρου 47, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα, Καρδίτσα